Scuba Travel Scandinavia AB - har stillet lovpligtig rejsegaranti til Kammarkollegiet. Alle rejseselskaber i Sverige er ved lov forpligtet til at stille rejsegaranti, disse administreres af Kammarkollegiet. Rejsegarantien er de rejsendes sikkerhed og skal sikre deres indbetalte penge. Har du spørgsmål, kan du kontakte Kammarkollegiet på telefon 08-700 08 00. Sørg for, at det selskab, du rejser med, har den nødvendige garanti.

Vigtigt at vide om rejseforsikring

Rejsegarantien er økonomisk beskyttelse for rejsende, når en rejse aflyses eller afbrydes. Den rejsende kan herefter søge om kompensation fra rejsegarantien. Rejsegarantiloven gælder for:

Pakkerejser
En pakkerejse er et arrangement bestående af transport og overnatning eller nogen af ​​disse ydelser i kombination med en turistydelse, som udgør en ikke uvæsentlig del af arrangementet, og som ikke er direkte knyttet til transporten eller overnatningen, som f.eks. lejebil, teaterbilletter eller adgang til en sportsbegivenhed. En pakkerejse skal være længere end 24 timer eller inkludere overnatning. En pakkerejse sælges til en samlet pris eller til forskellige priser, der er knyttet til hinanden. Der skal være rejsegaranti på alle pakkerejser, uanset om de sælges til private eller virksomheder.

Rejsegarantiloven gælder også for følgende rejser, hvis disse er købt af private:

Pakkelignende rejser
Rejsegarantien dækker dem, der køber pakkelignende rejser, det vil sige rejser, der består af separate transport- og opholdsydelser, der tilsammen udviser væsentlig lighed med en pakkerejse. Kombinationen skal fremstå som en naturlig enhed.

Stole salg
Selv de, der kun har købt en transport, kan få kompensation fra rejsegarantien, hvis transporten sker sammen med en pakkerejse, f.eks. på et charterfly eller bus. De, der kun køber en almindelig billet, er dog ikke beskyttet af rejsegarantien.

Pædagogiske rejser
Enhver, der har købt en rejse, der består af transport og et uddannelsesophold med overnatning i form af overnatning i en værtsfamilie, kan få kompensation fra rejsegarantien. Dette gælder selvom boligen er gratis.

Ansøgningen om kompensation skal være modtaget i Rejsegarantinævnet senest tre måneder efter, at rejsen er aflyst, afbrudt eller af anden grund ikke har fundet sted.

Sortlistede flyselskaber
Europa-Kommissionen har i samråd med medlemsstaternes luftfartssikkerhedsmyndigheder lavet en liste over luftfartsselskaber, der ikke opfylder centrale sikkerhedskrav (EU-forordning 2111/2005). Flyselskaberne har således fået helt eller delvist forbud mod at operere i europæisk luftrum eller må kun operere under visse restriktioner. Her kan du se, hvilke flyselskaber der gør brug af: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm
Standard formular

De kombinerede rejseydelser, der tilbydes dig, udgør en pakkerejse i henhold til direktiv (EU) 2015/2302. Derfor er du omfattet af alle EU-rettigheder, der gælder for pakkerejser. Læs mere (PDF).

Mere om Min rejse